>> Architects: Stuart Lever (1971)

>> Creative Documentation: Marialena Dimopoulou, Iasonas Paterakis, Alma Tralo, Dimitris Vidalis, Georgia Voradaki